Author - subadmin

ประกาศเรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! https://drive.google.com/file/d/1glQqiW9ATtciWj_BVN5bpCnnTCjBd4qy/view