ข่าว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562 คลิก!!

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่แเป็นครูผู้สอน และผู้สนับสนุน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครครู และบุุคลากรสนับสนุน คลิก!!!

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศจ้างเหมาความสะอาด  ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ประกาศจ้างเหมาความสะอาด

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศ ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน