✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 23 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 25 ส.ค.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(พื้นฐาน)ของวันที่ 26 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 30  ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 1 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 2 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 6  ก.ย.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 8 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 9 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 10 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 13 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 15 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 16 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 17 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 20 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 22 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 23 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 24 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 27 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 29 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 30 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 1 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 4  ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 4  ต.ค.64 (2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 6 ต.ค.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 7 ต.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 8 ต.ค.64(1)

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 8 ต.ค.64(2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 11  ต.ค.64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 14 ต.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 15 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 18 ต.ค.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 20 ต.ค.64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 21 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 25 ต.ค.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 27 ต.ค.64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 28 ต.ค.64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 1 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 2 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 3 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 4 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 8 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 9 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 10 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 11 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 15 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 16 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 17 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 17 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 18 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 22 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 23 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 24 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 25 พ.ย. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 13 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 13 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 14 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 14 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 15 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 16 ธ.ค. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324