✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  ใบงานภาษาจีน ป.1 เดือนสิงหาคม

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ก.ย.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ต.ค.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ต.ค.64

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ต.ค.64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 พ.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 พ.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 พ.ย.64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ธ.ค. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324