✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  ใบงานบูรณาการ ป.1 เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 24 ส.ค.64 (1)

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 24 ส.ค.64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ส.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ส.ค.64 (2)

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 31  ส.ค.64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 31  ส.ค.64(2)

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ก.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ก.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย.64 (2)

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค. 64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค.64 (2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค. 64 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค.64 (2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64 (2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย.64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย.64 (2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64 (2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย.64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย.64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64 (2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย.64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย.64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 พ.ย. 64 (2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย.64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย.64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64 (2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324