✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  ใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เดือนสิงหาคม

คลิก >>  ใบงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ป.1 เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 23 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 24 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30  ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 31  ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6  ก.ย.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ก.ย.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค.64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ต.ค.64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64

o ————————————- o

 

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324