✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ก.ย.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค.64

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค.64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324