✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาไทย ป.3 ของวันที่ 23 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาไทย ป.3 ของวันที่ 25 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาไทย ป.3 ของวันที่ 26 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย. 64 (2)

คลิก >> คลิปการสอน 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64 (2

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64(2)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64(3)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ต.ค. 64

คลิก >>  คลิปการสอน

คลิก >>  แบบอ่านบทร้อยกรองคำพ้องรูป

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย 64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 พ.ย. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ธ.ค. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ม.ค. 65

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324