✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบงานภาษาไทย

คลิก >> สื่อการสอน

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานภาษาไทย

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>ใบงาน

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>ใบงาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

งานที่มอบหมาย >> ✍️ ภาระงานให้นักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย (เล่มไก่แจ้) หน้า 139-140 จำนวน 2 หน้า

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>ใบงานเดือนตุลาคม

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>ลิ้งก์ส่งงาน

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>  ใบงานและใบความรู้

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(3)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(3)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(3)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(3)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(1)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(2)

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย(3)

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >> ใบงานและใบความรู้

o ————————————- o