✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบงานภาษาไทย

คลิก >> สื่อการสอน

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานภาษาไทย

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>ใบงาน

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาไทย

คลิก >>ใบงาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

 คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

งานที่มอบหมาย >> ✍️ ภาระงานให้นักเรียนทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย (เล่มไก่แจ้) หน้า 139-140 จำนวน 2 หน้า

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบงานทั้งเดือนตุลาคม

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o