✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบงานภาษาไทย

    คลิก >>  แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบงานภาษาไทย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  แบบทดสอบ

    คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> ใบความรู้และใบงานทั้งเดือนตุลาคม

o ————————————- o