✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 31 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย (1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย (2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324