✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน (1)

คลิก >>  สื่อการสอน (2)

คลิก >>  ใบงานคณิตศาสตร์ 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงานคณิตศาสตร์

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงานคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน (1)

คลิก>> สื่อการสอน (2)

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

❌คำชี้แจง❌

⛳️แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ดูโจทย์จากท้ายคลิปวิดีโอ มีทั้งหมด 3 ข้อ ให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือกระดาษเปล่า หรือปริ้นส์เอกสารออกมาเขียนก็ได้ แล้วแนบส่งมากับเล่มแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประจำเดือนกันยายนนะคะ⛳️

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำข้อ 2,3,4 ต่อจากที่เรียนไปในวันที่ 14 กันยายน 2564

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน (สอนแทนคณิตศาสตร์พื้นฐาน)

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน 

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะอยู่ในเล่มเอกสารการเรียนที่รับไปใหม่ประจำเดือนตุลาคมนะคะ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> ใบงาน

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะไม่มีในเล่มเอกสารการเรียนให้นักเรียนปริ้นส์จากไฟล์ที่ครูแนบมาให้ หรือทำลงในกระดาษ A4 หรือทำลงในสมุด แล้วแนบส่งกับเอกสารการเรียนประจำเดือนกันยายนนะคะ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะมีในเล่มเอกสารการเรียนประจำเดือนกันยายน ภาระงานมีทั้งหมด 2 ข้อ ข้อที่ 2 ให้นักเรียนปริ้นส์จากไฟล์ที่ครูแนบมาให้ หรือทำลงในกระดาษ A4 หรือทำลงในสมุด แล้วแนบส่งกับเอกสารการเรียนประจำเดือนกันยายนนะคะ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>>แบบทดสอบ

คลิก >> ลิ้งก์สำหรับนักเรียนที่เปิด google form ไม่ได้

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>>แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงานpdf

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำลงใน Link Google From หรือถ้าไม่สามารถเปิด Link ได้ ให้ทำจาก File PDF นะคะ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>>แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงานpdf

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำลงใน Link Google From หรือถ้าไม่สามารถเปิด Link ได้ ให้ทำจาก File PDF นะคะ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>>แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงานpdf

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำลงใน Link Google From หรือถ้าไม่สามารถเปิด Link ได้ ให้ทำจาก File PDF นะคะ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>> ใบงาน

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะไม่มีในเอกสารการเรียนที่ครูแจกไปให้ นักเรียนสามารถทำจาก File PDF ได้เลย โดยปริ้นส์หรือเขียนลงในสมุด มีทั้งหมด 2 ข้อ นะคะ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>>แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงานpdf

คำชี้แจง แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำลงใน Link Google From หรือถ้าไม่สามารถเปิด Link ได้ ให้ทำจาก File PDF นะคะ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>>แบบทดสอบ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน 1

คลิก >> สื่อการสอน 2

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> แบบทดสอบ

o ————————————- o