✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

คลิก >>  ใบงานคณิตศาสตร์พื้นฐาน เดือนสิงหาคม 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

คลิก >>  แบบทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คลิก >>  แบบทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

o ————————————- o

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ใบงานวันที่  11- 12 ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ใบงานวันที่  18 – 19 ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o