✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (1)

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (2)

คลิก >> สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (3)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 1

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม) 2

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o