✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  วิทยาศาสตร์ ป.2 เดือนสิงหาคม (1)

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 23 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบงานวิทยาศาสตร์ของวันที่ 24 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  ใบงานวิทยาศาสตร์ของวันที่ 25 ส.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ส.ค.64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมายของวันที่ 30 ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของวันที่ 1 ก.ย. 64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมายของวันที่ 1 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนนักทดลองวัยเยาว์ของวันที่ 3 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 8 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 13 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 15 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนนักทดลองวัยเยาว์ของวันที่ 17 ก.ย. 64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 20 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 22 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนนักทดลองวัยเยาว์ของวันที่ 24 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 27 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 29 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนนักทดลองวัยเยาว์ของวันที่ 1 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 4 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 6 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 11 ต.ค. 64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 18 ต.ค. 64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของวันที่ 19 ต.ค. 64

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนนักทดลองวัยเยาว์ของวันที่ 29 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน2564

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานของวันที่ 1 พ.ย. 64

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324