✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 ของวันที่ 23 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานวันที่ 25 ส.ค.64 (1)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานวันที่ 25 ส.ค.64 (2)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  Worksheet

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค. 64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 พ.ย. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ม.ค. 65

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ม.ค. 65

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ม.ค. 65

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324