✿⌇ วิทยาศาสตร์ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

คลิก >>  แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์  

คลิก >>  แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇ วิทยาศาสตร์ เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>ใบงานสำหรับนักเรียนกลุ่ม 1

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324