✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (1)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (2)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (3)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (1)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(1)

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(2)

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(3)

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(4)

คลิก >>  แบบทดสอบ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (1)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (1)

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(1)

คลิก >> สื่อการสอนวิทยาศาสตร์(2)

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >>  แบบทดสอบ(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  แบบทดสอบ(1)

คลิก >>  แบบทดสอบ(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  แบบทดสอบ(1)

คลิก >>  แบบทดสอบ(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  แบบทดสอบ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>  แบบทดสอบ(1)

คลิก >>  แบบทดสอบ(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >>งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

o ————————————- o