✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  ภาษาอังกฤษ ป.2 เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ส.ค.64

คลิก >> ใบงานภาษาอังกฤษของวันที่ 24 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ส.ค.64

คลิก >> ใบงานภาษาอังกฤษของวันที่ 25 ส.ค.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ส.ค.64

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ส.ค.64

คลิก >> แบบทดสอบภาษาอังกฤษของวันที่ 27  ส.ค.64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 31 ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 3 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 6 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 7 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 9 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 10 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 13 ก.ย. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 14 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 16 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 17 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 20 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 21 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 23 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 24 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 27 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 28 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 30 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 1 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 4 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 5 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 7 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 8 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 11 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 12 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 14 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 15 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 18 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 19 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 21 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 25 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 26 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 28 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษเพิ่มเติมของวันที่ 29 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน2564

คลิก >> สื่อการสอนอังกฤษพื้นฐานของวันที่ 1 พ.ย. 64

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324