✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนการใช้ Preposition (1)

คลิก >>  สื่อการสอนการใช้ Preposition (2)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >> ใบงานภาษาอังกฤษ 

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

หมายเหตุ: วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ให้นักเรียนดูรูปภาพและอ่านเนื้อเรื่อง จากนั้นให้แต่งประโยค 10 ประโยค โดยใช้ There is และ There are คำอธิบายและตัวอย่างใบงานอยู่ท้ายคลิปนะคะ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

📌หมายเหตุ: แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักเรียนอ่านบทความและเขียนประโยคตอบคำถาม wh-question

**คำอธิบายใบงานเพิ่มเติมอยู่ท้ายคลิปนะคะ**

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  ใบงานภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

 คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนและใบงานภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(1)

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >>  สื่อการสอน(2)

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

 คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >>  ใบงานpdf

หมายเหตุ: วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหากนักเรียนคนใดไม่สามารถทำใบงานในลิงก์ Google form ได้ ให้ทำในใบงาน PDF นะคะ

o ————————————- o