✿⌇ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ⌇✿

คลิก >>  ใบงานวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇ วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ⌇✿

คลิก >>  ใบงานวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ป.5 เดือนสิงหาคม-กันยายน

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> แบบทดสอบ

คลิก >> ใบงาน

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> แบบทดสอบ(1)

คลิก >> แบบทดสอบ(2)

คลิก >> ใบงาน

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324