วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) (1)

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) (2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(2)

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(3)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วิชาภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(2)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(3)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วิชาภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

คลิก >> สื่อการสอน(3)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย(2)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

คลิก >> ลิ้งก์ส่งงาน

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o