✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
คลิก >>  บูรณาการ ป.2 เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 24 ส.ค.64

คลิก >>  แบบทดสอบของวันที่ 24 ส.ค.64

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนของวันที่ 26 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนบูรณาการของวันที่ 31 ส.ค.64

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 พ.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64(2)

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ธ.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3​ ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ธ.ค. 64(2)

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ธ.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ธ.ค. 64

 o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ธ.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64(2)

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ธ.ค. 64(2)

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ธ.ค. 64(2)

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันศุกร์ที่ 7  มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ม.ค. 65(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ม.ค. 65(2)

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ม.ค. 65(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ม.ค. 65(2)

 o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 ม.ค. 65

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ม.ค. 65

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324