✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่องการประดิษฐ์ชุดกันฝน ป.3 ของวันที่ 24 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมายของวันที่ 24 ส.ค.64

คลิก >>  ส่งผลงานของวันที่ 24 ส.ค.64

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนการดูแลรักษาอุปกรณ์กันฝน และท่ารำประกอบเพลง ป.3 ของวันที่ 26 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย ชั่วโมงที่ 1 ที่มาหมูต้มสับปะรด

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย ชั่วโมงที่ 2 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหมู

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย 1

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย 2

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ก.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ก.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ก.ย. 64 (2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย (1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย (2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ก.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ก.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ก.ย. 64(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(1)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย(2)

คลิก >>  ส่งงาน

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ก.ย. 64 (1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ก.ย. 64 (2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ต.ค. 64(2)

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ต.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ต.ค. 64(2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 12 พ.ย 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 18 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 19 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 25 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 26 พ.ย. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 พ.ย. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 พ.ย. 64(2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 2 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 13 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ธ.ค. 64(1)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 20 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ธ.ค. 64

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 27 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ธ.ค. 64(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 29 ธ.ค. 64(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ธ.ค. 64

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 4 ม.ค. 65

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 6 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ม.ค. 65

o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ม.ค. 65(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ม.ค. 65(2)

o ————————————- o

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ม.ค. 65(1)

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 11 ม.ค. 65(2)

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324