✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o