✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

คลิก >>  แบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> ใบความรู้และใบงาน

คลิก >> แบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ 

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

 o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน 

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ใบความรู้และแบบทดสอบ

o ————————————- o

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (ดิน, เครื่องปั้นดินเผา)  

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (การออกแบบการปั้น, การออกแบบการปั้นแบบนูนต่ำ)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (การปั้นแบบนูนต่ำ)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (เครื่องปั้นดินเผาและจังหวัดกาญจนบุรี,เครื่องปั้นดินเผาและจังหวัดอุดรธานี) 

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดระยอง, ปะติมากรรมการปั้นดินเผา)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (การเตรียมดินปั้น, การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาและการออกแบบลวดลายบนภาชนะดินเผา)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา (การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณ การปั้นหม้อด้วยมือ,เตาและการเผา)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (ประโยชน์และโทษของการดื่มชาสำเร็จรูป, วัฒนธรรมการดื่มชา)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์, ชา)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (เนื้อหาทำแผนผังความคิด)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (แผนผังความคิดชาวเผ่าอาข่า)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (วาดต้นและดอกดาวเรือง) 

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (ประโยชน์ของเก๊กฮวย, ดอกกุหลาบ)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (อัญชัน,ประโยชน์และสรรพคุณเตย)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (สุดยอด ชาดอกไม้)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงานเรื่อง ชาดอกไม้ (ออกแบบฉลากสินค้า ชาดอกไม้)

o ————————————- o