✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ(1)

คลิก >> สื่อการสอนบูรณาการ(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ(1)

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ(1)

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ(2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ ชั่วโมงที่ 1 (1)

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ ชั่วโมงที่ 1 (2)

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ ชั่วโมงที่ 2 (1)

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ ชั่วโมงที่ 2 (2)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนบูรณาการ

o ————————————- o