✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿
วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาไทย ป.3 ของวันที่ 25 ส.ค.64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 9 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 16 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 23 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 30 ก.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 7 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 14 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 21 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 28 ต.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 3 พ.ย 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน  2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 พ.ย 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 พ.ย. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 22 ธ.ค. 64

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 5 ม.ค. 65

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324