✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 27-30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คำชี้แจง การบ้านที่อยู่ในสมุดแบบฝึกหัดเล่มที่เจ็ดหน้า28และหน้า33ถ้ามีหนังสือให้เขียนลงในหนังสือถ้าไม่มีหนังสือกรุณาพิมพ์PDFหรือส่งรูปในLineครับ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

การบ้านที่อยู่ในสมุดแบบฝึกหัดเล่มที่เจ็ดหน้า17และหน้า21ถ้ามีหนังสือให้เขียนลงในหนังสือถ้าไม่มีหนังสือกรุณาพิมพ์PDFหรือส่งรูปในLineครับ

o ————————————- o

วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o