✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันที่ 27-30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

คำชี้แจง การบ้านที่อยู่ในสมุดแบบฝึกหัดเล่มที่เจ็ดหน้า28และหน้า33ถ้ามีหนังสือให้เขียนลงในหนังสือถ้าไม่มีหนังสือกรุณาพิมพ์PDFหรือส่งรูปในLineครับ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

การบ้านที่อยู่ในสมุดแบบฝึกหัดเล่มที่เจ็ดหน้า17และหน้า21ถ้ามีหนังสือให้เขียนลงในหนังสือถ้าไม่มีหนังสือกรุณาพิมพ์PDFหรือส่งรูปในLineครับ

o ————————————- o