✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

คลิก >>  สื่อการสอนภาษาจีน เดือนสิงหาคม

คลิก >>  ใบงานภาษาจีน

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

แบบฝึกหัด ทำหน้าที่ 30-34 (คัดตัวอักษรจีน

คำศัพท์ล3 คำค่ะ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ทบทวนคำศัพท์

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก>> ทบทวนคำศัพท์

คำชี้เเจง ทำแบบฝึกหัดบทที่ 7 (เล่มสีเหลือง) หน้าที่ 42-43

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

o ————————————- o