✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> ใบความรู้

คลิก >>  งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o