✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายนม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >>  สื่อการสอน(2)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >>  สื่อการสอน(2)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน(1)

คลิก >>  สื่อการสอน(2)

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >>  ใบความรู้และใบงาน

o ————————————- o