✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

คลิก >>  ใบงานพลศึกษา

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

คลิก >>  ใบงานพลศึกษา

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ใบงานพลศึกษา

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

งานที่ครูมอบหมาย >>ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติยามว่างในการออกกำลังกาย  *ไม่มีใบงาน*

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

 o ————————————- o

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนดูวีดิโอทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ การเดาะลูกข้างเท้าด้านใน*ไม่มีใบงาน*

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนพลศึกษา

คลิก>> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

งานที่ครูมอบหมาย >> คำสั่ง ให้นักเรียนประดิษฐ์กระดาษทิชชูม้วนลักษณะนำมาเดาะเป็นลูกตะกร้อ (ถ้านักเรียนมีลูกตะกร้อสามารถนำมาเดาะได้)

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก>> ลิ้งก์สำหรับส่งงาน

ให้นักเรียนตามงานวิชาพลศึกษา ส่งใบงาน สถิติการทดสอบสมรรถภาพ,เขียนสนามตะกร้อ,เขียนประโยชน์ตะกร้อ,ส่งคลิปวีดิโอการเดาะลูกตะกร้อหรือกระดาษทิชชูม้วน (ส่งในคิวอาร์โค้ด )

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324