✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

 งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษาคลิปการสอนเรื่องการจับไม้/การทรงตัว

และฝึกปฏิบัติ แล้วถ่ายภาพการปฏิบัติมาให้ครูด้วยนะคะ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

 งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนดูคลิปการสอนเรื่องการเดาะลูกหน้ามือ และปฏบัติตามคำแนะนำ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

 งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษาการเดาะลูกหลังมือ จากคลิปวิดีโอที่ครูเตรียมให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอน

 งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมการเดาะลูกหน้ามือสลับหลังมือจากคลิปวิดีโอ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปที่ครูเตรียมไว้ให้ แล้วปฏิบัติถ้าใครสะดวกถ่ายคลิปการฝึกมาให้ครูด้วยค่ะ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน(1)

คลิก >> สื่อการสอน(2)

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมจากคลิปวิดีโอแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอการปฏิบัติส่งมาให้ครูด้วยคะ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมจากคลิปวิดีโอ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอการปฏิบัติส่งครูด้วยคะ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอน

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนศึกษากิจกรรมจากคลิปวิดีโอ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

o ————————————- o