✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> ใบงาน

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก >> งานที่ครูมอบหมาย

o ————————————- o