✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 10 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 17 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 24 ก.ย. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 1 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 8 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >> สื่อการสอนของวันที่ 15 ต.ค. 64

 o ————————————- o

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >> งานที่ได้รับมอบหมาย

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324