✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเครื่องดนตรีสากล(เปียโน)

 o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอนเรื่อง เสียงของดนตรีไทย

คลิก >>  ใบงาน

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

งานที่ครูมอบหมาย >> ให้นักเรียนฝึกอ่านโน้ตเพลง ลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น ครูจะนัดสอบในชั่วโมงถัดไป

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

คลิก>> ใบงาน

 o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

❌ไม่มีใบงาน ✅ให้นักเรียนคอมเม้น ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่ ลงในช่องข้อความใต้คลิปนะครับ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

❌ไม่มีใบงาน

✅ให้คอมเม้น ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ลงใต้คลิปใน youtube

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

❌ไม่มีใบงาน

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  สื่อการสอน

❌ไม่มีใบงาน

o ————————————- o