กิจกรรมการเรียนรู้

✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> การสอนหน่วยสีสันจากธรรมชาติ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> การสอนหน่วยสีสันจากธรรมชาติ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >> การสอนหน่วยสีสันจากธรรมชาติ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >> ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสีสันจากธรรมชาติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสีสันจากธรรมชาติ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยอาเซียน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> การสอนหน่วยอาเซียน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยอาเซียน วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยอาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยอาเซียน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผลไม้ วันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>การสอนหน่วยผลไม้ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>การสอนหน่วยผลไม้ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>การสอนหน่วยผลไม้ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>การสอนหน่วยผลไม้ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวย วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวย วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวย วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวย วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยผีเสื้อแสนสวย วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะหลากสี วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะหลากสี วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะหลากสี วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะหลากสี วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะหลากสี วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยนกเอ๋ยนกน้อย วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยนกเอ๋ยนกน้อย วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยนกเอ๋ยนกน้อย วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยนกเอ๋ยนกน้อย วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> การสอนหน่วยนกเอ๋ยนกน้อย วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >> ทบทวนความรู้ทั่วไป

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  การสอนเรื่องสี

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >> ทบทวนความรู้ทั่วไป

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  รูปร่างรูปทรง

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  การสอนเรื่องสี

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 564

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวาน

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวาน

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวาน

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวาน

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวาน

คลิก >> การสอนหน่วยข้าวโพดแสนหวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย กล้วย กล้วย

คลิก >>  การสอนหน่วยกล้วย กล้วย หวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

คลิก >> การสอนหน่วย กล้วย กล้วย

คลิก >>  การสอนหน่วยกล้วย กล้วย หวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 10  พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย กล้วย กล้วย

คลิก >>  การสอนหน่วยกล้วย กล้วย หวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย กล้วย กล้วย

คลิก >>  การสอนหน่วยกล้วย กล้วย หวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย กล้วย กล้วย

คลิก >>  การสอนหน่วยกล้วย กล้วย หวานครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้าน

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้านครูต่างชาติ

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้าน

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้านครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้าน

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้านครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้าน

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้านครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้าน

คลิก >>  การสอนหน่วยบ้านครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อ

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อครูต่างชาติ

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อ

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อครูต่างชาติ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อ

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อ

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อ

คลิก >>  การสอนหน่วยออมเงินตามรอยพ่อครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวแสนอร่อย ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว

คลิก >>  การสอนหน่วยฤดูหนาว ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลิก >>  การสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลิก >>  การสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลิก >>  การสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลิก >>  การสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครูต่างชาติ

o ————————————- o

 

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324