กิจกรรมการเรียนรู้

✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> เรื่อง ปลาแสนสวยน้ำจืด วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> ปลาแสนสวยน้ำเค็ม วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ประดิษฐ์ปลาแสนสวยน้ำเค็ม วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> ที่อยู่อาศัยของปลา วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ด็กๆประดิษฐ์ที่อยู่อาศัยของปลา จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> แม่สีมีอะไรบ้าง วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> แม่สีผสมกันได้สีอะไรบ้าง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> สีจากธรรมชาติมีสีอะรบ้าง วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> สีธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร (ออกแบบ) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> สีธรรมชาตินำมาทำอะไรได้บ้าง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >> กล้วยชื่ออะไรบ้าง  วันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>กล้วยเป็นอย่างไร (ลักษณะของกล้วย) วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยทำอะไรได้บ้าง  วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >> ขนมจากกล้วยของหนูเป็นอย่างไร วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> ขนมจากกล้วย วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวมีอะไรบ้าง วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวเป็นอย่างไร วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> อาหารที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้าง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อยของหนูเป็นอย่างไร (ออกแบบ) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อยของหนูทำอย่างไร  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

คลิก >> ใบงานหน่วย Family (วันที่ 13-17กันยายน 2564)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> การสื่อสารมีอะไรบ้าง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> เครื่องมือสื่อสารทำอะไรได้บ้าง วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> เครื่องมือสื่อสารที่หนูชอบมีอะไรบ้าง วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> เครื่องมือสื่อสารที่หนูชอบเป็นอย่างไร  วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> เครื่องมือสื่อสารที่หนูชอบ  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดเป็นอย่างไร วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดทำอะไรได้บ้าง วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >> เราใช้ส่วนใดของสับปะรดได้บ้าง วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดที่หนูอยากทำ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สับปะรดของหนูทำอย่างไร วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยวันเพ็ญเดือน 12

คลิก >>  กระทงของหนูเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนคณิตศาสตร์

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยวันเพ็ญเดือน 12

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยวันเพ็ญเดือน 12

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยวันเพ็ญเดือน 12

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

คลิก >>  ทบทวนคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยวันเพ็ญเดือน 12

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงของหนู ครูต่างชาติ

คลิก >>  ทบทวนพยัญชนะไทยตัวต่อไป

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพมหัศจรรย์

คลิก >>  ข้าวโพดเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพมหัศจรรย์

คลิก >>  ข้าวโพดเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพมหัศจรรย์

คลิก >>  ข้าวโพดเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพมหัศจรรย์

คลิก >>  ข้าวโพดเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพมหัศจรรย์

คลิก >>  ข้าวโพดเป็นอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324