กิจกรรมการเรียนรู้

✿⌇  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ⌇✿

คลิก >> ใบงานหน่วยชุมชนแสนสุข (วันที่ 23-27)

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >> หน่วยสถานที่ในชุมชน วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 o ————————————- o

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> หน่วยสถานที่ในชุมชน วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

 o ————————————- o

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>หน่วยสถานที่ในชุมชน  วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  หน่วยสถานที่ในชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >> หน่วยสถานที่ในชุมชน วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

คลิก >> ใบงานหน่วยมหัศจรรย์ของผีเสื้อ (วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >> หน่วย มหัศจรรย์ของผีเสื้อ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >> หน่วย มหัศจรรย์ของผีเสื้อ  วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

✿⌇  เดือน กันยายน พ.ศ.2564  ⌇✿

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >> หน่วย มหัศจรรย์ของผีเสื้อ  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

คลิก >> หน่วย มหัศจรรย์ของผีเสื้อ  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >> หน่วย มหัศจรรย์ของผีเสื้อ  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิก >> ใบงานหน่วยมหัศจรรย์ของผีเสื้อ (วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564)

o ————————————- o

คลิก >> ใบงานหน่วยผักแสนอร่อย (วันที่ 6-10กันยายน 2564)

วันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >>ผักแสนอร่อยวันจันทร์ที่ 6 กันยายายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>ผักแสนอร่อย วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >> ผักแสนอร่อย วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  ผักแสนอร่อย  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >> ผักแสนอร่อย วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยน่ารู้ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยน่ารู้ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยน่ารู้ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยน่ารู้ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >> กล้วยน่ารู้ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

คลิก >> ใบงานหน่วย กล้วยน่ารู้ (วันที่ 13-17กันยายน 2564)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อย วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อย  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อย วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อย วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >> ข้าวแสนอร่อย วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

คลิก >> ใบงานหน่วย ข้าวแสนอร่อย(วันที่ 20-24 กันยายน 2564)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดมหัศจรรย์ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดมหัศจรรย์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>สับปะรดมหัศจรรย์  วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >> สับปะรดมหัศจรรย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >> สับปะรดมหัศจรรย์ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

ใบงานหน่วย สับปะรดมหัศจรรย์ (วันที่27กันยายน-1ตุลาคม 2564)

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >> ฝึกอ่านคณิตศาสตร์ 2

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >> ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ฝึกอ่านคณิตศาสตร์

คลิก >> ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนคณิตศาสตร์

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

คลิก >>  ทบทวนความรู้ทั่วไป

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

คลิก >>  ฝึกอ่านภาษาไทย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 564

คลิก >> การสอนหน่วยปูจ๋าปู

คลิก >> Crab day 1 (Types of crab)

o ————————————- o

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยปูจ๋าปู

คลิก >> Crab day 2 (life cycles of a crab)

o ————————————- o

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยปูจ๋าปู

คลิก >> Crab day 3 (parts of a crab)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยปูจ๋าปู

คลิก >> Crab day 4 (design)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วยปูจ๋าปู

คลิก >> Crab day 5 (making paper plate crab)

o ————————————- o

คลิก >>  ใบงานหลังแผนหน่วย ปูจ๋าปู

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

คลิก >>  Beans (Monday)

คลิก >>   Occupation 1

o ————————————- o

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

คลิก >> การสอนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

คลิก >> Beans (TUESDAY)

o ————————————- o

วันพุธที่ 10  พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

คลิก >> Beans (Wednesday)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

ฺคลิก >> Beans (THURSDAY)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คลิก >> การสอนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

คลิก >> Beans (FRIDAY)

คลิก >> Occupation 2

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย ถั่วแปลงร่าง

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

คลิก >>  Loy KratongKrathong (Monday)

คลิก >>  Sports 1

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

คลิก >>  Loy KratongKrathong (TUESDAY)

o ————————————- o

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

คลิก >>  Loy KratongKrathong (Wednesday)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

คลิก >>  Loy KratongKrathong  (THURSDAY)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

คลิก >>  Loy KratongKrathong (FRIDAY)

คลิก >>  Sports 2

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย กระทงน้อย ลอยวันเพ็ญ

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย safety water

คลิก >>  safety water(Monday)

คลิก >>  Greetings1

o ————————————- o

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย safety water

คลิก >>  safety water (TUESDAY)

o ————————————- o

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย safety water

คลิก >>  safety water(Wednesday)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย safety water

คลิก >>  safety water (THURSDAY)

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยกระทงน้อย safety water

คลิก > safety water  (FRIDAY)

คลิก >>  Greetings 2

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย safety water

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพด

คลิก >> Corn (TUESDAY)

คลิก >> Daily Routine 1

o ————————————- o

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพด

คลิก >> Corn (Wednesday)

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยข้าวโพด

คลิก >> Corn (THURSDAY)

คลิก >> Daily Routine 2

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย ข้าวโพด

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยเกษตรพอเพียง

คลิก >> Sufficiency Agriculture 1

คลิก >> At  Family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยเกษตรพอเพียง

คลิก >> Sufficiency Agriculture 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยเกษตรพอเพียง

คลิก >> Sufficiency Agriculture 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยเกษตรพอเพียง

คลิก >> Sufficiency Agriculture 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยเกษตรพอเพียง

คลิก >> Sufficiency Agriculture 5

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย เกษตรพอเพียง

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยถังขยะรักษ์โลก

คลิก >> Beautiful World 1

คลิก >> Am  Family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม  2564

คลิก >> การสอนหน่วยถังขยะรักษ์โลก

คลิก >> Beautiful World 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 15 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยถังขยะรักษ์โลก

คลิก >> Beautiful World 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยถังขยะรักษ์โลก

คลิก >> Beautiful World 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม  2564

คลิก >>  การสอนหน่วยถังขยะรักษ์โลก

คลิก >> Beautiful World 1

คลิก >> Ad Family

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย ถังขยะรักษ์โลก

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตาก

คลิก >>  King taksin day 1

o ————————————- o

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตาก

คลิก >> Ag  Family

o ————————————- o

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตาก

คลิก >> King taksin day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

คลิก >>  การสอนหน่วยสมเด็จพระเจ้าตาก

คลิก >> King taksin day 4

คลิก >> ET Family

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย สมเด็จพระเจ้าตาก

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยมหัศจรรย์ปลาสวยงาม

คลิก >> Beautiful fish 1

คลิก >> En family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยมหัศจรรย์ปลาสวยงาม

คลิก >> Beautiful fish 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยมหัศจรรย์ปลาสวยงาม

คลิก >> Beautiful fish 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยมหัศจรรย์ปลาสวยงาม

คลิก >> Beautiful fish 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยมหัศจรรย์ปลาสวยงาม

คลิก >> Beautiful fish 4

คลิก >> ET family

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย มหัศจรรย์ปลาสวยงาม

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยโควิดไวรัส วายร้าย

คลิก >> Covid-19 day 1

คลิก >> IG and AG Family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 18 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยโควิดไวรัส วายร้าย

คลิก >> Covid-19 day 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 19 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยโควิดไวรัส วายร้าย

คลิก >> Covid-19 day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยโควิดไวรัส วายร้าย

คลิก >> Covid-19 day 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยโควิดไวรัส วายร้าย

คลิก >> Covid-19 day 5

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย โควิดไวรัส วายร้าย

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

คลิก >> Electricity day 1

คลิก >> EP and IP  Family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 25 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

คลิก >> Electricity day 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 26 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

คลิก >> Electricity day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

คลิก >> Electricity day 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

คลิก >> Electricity day 5

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย เครื่องใช้ไฟฟ้าของหนู

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2565

คลิก >>  การสอนหน่วยหนังสือของหนู

คลิก >> Book day 1

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยหนังสือของหนู

คลิก >> Book day 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยหนังสือของหนู

คลิก >> Book day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยหนังสือของหนู

คลิก >> Book day 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยหนังสือของหนู

คลิก >> Book day 5

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย หนังสือของหนู

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยรองเท้าวิเศษของหนู

คลิก >> Choes day 1

คลิก >> Op Family

o ————————————- o

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยรองเท้าวิเศษของหนู

คลิก >> Choes day 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยรองเท้าวิเศษของหนู

คลิก >> Choes day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยรองเท้าวิเศษของหนู

คลิก >> Choes day 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยรองเท้าวิเศษของหนู

คลิก >> Choes day 5

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย หนังสือของหนู

o ————————————- o

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยกระดาษมหัศจรรย์

คลิก >> Magic paper day 1

o ————————————- o

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยกระดาษมหัศจรรย์

คลิก >> Magic paper day 2

o ————————————- o

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >> Magic paper day 3

o ————————————- o

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยกระดาษมหัศจรรย์

คลิก >> Magic paper day 4

o ————————————- o

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

คลิก >>  การสอนหน่วยกระดาษมหัศจรรย์

คลิก >> Magic paper day 5

คลิก >> Ot Family

o ————————————- o

ใบงานหลังแผนหน่วย กระดาษมหัศจรรย์

o ————————————- o

ประวัติความเป็นมา - Aunchalee58GC1000324