วิดีโอกิจกรรม

วิดีโอกิจกรรม


Project Description

วิดีโอกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

More Information

เป็นวีดีโอที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2560