องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด - เปิด สถานศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))

รายละเอียด คลิ๊ก 06 - ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก 06 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม งานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่าง

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน

บุคลากรหญิง-ชาย

 • บุคลากรหญิง
 • บุคลากรชาย
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนหญิง-ชาย

 • หญิง
 • ชาย

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • อ.บ้านค่าย
 • อ.ปลวกแดง
 • อ.นิคมพัฒนา
 • อ.เมืองระยอง
 • อ.วังจันทร์
 • other

กิจกรรม

พฤศจิกายน 2022

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ พิพิธภัณฑสถานที่แห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงสืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยนุสรณ์ (โดมแดง)

ตุลาคม 2022

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารปิยะนุสรณ์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

?ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่?
.
คณะต้อนรับ นำโดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์
.
ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

กันยายน 2022

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ก.ย. 65 โรงเรียน ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน

สิงหาคม 2022

อบรมว่ายน้ำ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่าง ๆ และได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารโคผุด

Super Model Scientist

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรม Super Model Scientist เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นได้แสดงความสามารถในการเดิน fashion show ด้วยชุดรีไซเคิล และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 – วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด    ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเรียนโทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิติสุข (โรงอาหารชั้น 2)

กรกฎาคม 2022

กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี ณ อาคารปิยะนุสรณ์

มิถุนายน 2022

โครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เข้าใจวิธีการสรรหาตัวแทนของตนเอง และได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้านักเรียนและบุคลากรจะทำการถวายตัวเป็นลูกพระเจ้าตากสิน จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นอนุบาล และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

>> โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นประธานนักเรียนพร้อมคณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานนักเรียน 1 คน รองประธานนักเรียน 1 คน เลขานุการ 1 คนและคณะกรรมการ 12 คน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 และจะมีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แสดงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารสถิตธรรมโกศล(หลวงพ่อสร้อย)

พฤษภาคม 2022

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เปิดเทอมเป็นวันแรก ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมแดง) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Meet new content soon.