FAQs

คำถามที่พบบ่อย


 • ค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 อยู่ที่ 5,000 บาท ต่อเทอม
 • ค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อยู่ที่ 3,500 บาท ต่อเทอม
 • เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566  เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 • เปิดเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 • ร้านศรีเจริญ

 

 • กรณีที่ 1 ติดตามประกาศการรับสมัครงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง http://www.rayong-pao.go.th/home/
 • กรณีที่ 2 ติดตามประกาศการรับสมัครงานของโรงเรียนจาก www.atbis.ac.th และ www.facebook.com/atbis/
 • ขั้นตอนในการขอย้ายนักเรียน
  • แจ้งครูประจำชั้นของนักเรียน
  • เขียนใบคำร้องขอย้ายนักเรียน (ที่ห้องธุรการ)
   • ธุรการจะทำการออกเอกสารการเรียนของนักเรียนและใบส่งตัวนักเรียน ให้ภายใน 15 วันทำการ
  • ผู้ปกครองมารับเอกสาร