ประกาศเกียรติคุณ

หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย 1-3) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย 1-3) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://1drv.ms/u/s!AqNREcOZ_LBYgQ_JYUEaWR_f1Axg?e=aHogrA

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13

ประวัติการแข่งขัน
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ปี 2557) (ส่ง 150 ชิ้น)
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ปี 2008) (ส่ง 180 ชิ้น)

รายละเอียดนักเรียนที่ได้รับรางวัล
–  เด็กชายสุวรรณภูมิ   นิ่มละม่อม  ได้รับรางวัลชมเชย
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงชมพูนุช   พิทักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงอรไท  จันทร์ทอง  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ 


การฝึกซ้อมทำกิจกรรมส่งประกวด

ด้วยความตั้งใจและตั้งมั่น คุณครูจะบอกกับเด็กๆ เสมอว่าทุกคนเกิดมาถึงแม้จะมีโอกาสไม่เท่ากัน แต่คุณครูจะหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคน  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำเพื่อแม่  อย่างน้อยที่สุดทุกคนที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้กรอบรูปจากโอวันตินไปให้แม่ในวันแม่ที่จะมาถึง  คุณครูแจกกระดาษให้กับทุกคนสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่  ในกิจกรรม Ovaltine Gift For Mom บรรยายเพรื่องราวต่างๆ ความรักของแม่

ขอบคุณโอกาสดีๆ จากโอวัลตินและของใจเด็ก ๆ ที่ตั้งใจจริงส่งผลงาน  จนทำให้หนึ่งในสามแสนห้าหมื่นชิ้นมีผลงานของนักเรียนโรงเรียนเราติดหนึ่งในนั้นและทำให้เราก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศ  แม้ความฝันอาจไม่ได้เป็นที่ 1 ระดับประเทศแต่ที่ 1 ระดับภาคก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วสำหรับครู  และโรงเรียนของเรา  ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนอย่าละทิ้งความพยายาม  เหมือนดั่ง ด.ญ. ชมพูนุช  พิทักษ์  เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ใจรักศิลปะ  สร้างสรรค์งานได้ยิ่งใหญ่จนชนะใจกรรมการจนมีหลาย ๆ คนถามถึงว่าเรามาจากโรงเรียนอะไร? ทุกครั้งที่บอกกล่าวชื่อโรงเรียนนั่นคือความภาคภูมิใจ  ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่ส่งต่อมาถึงเราและส่งต่อไปให้เด็กๆ ทุกคน  และคุณครูหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศในปีต่อๆ ไป เช่นกัน

“ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

คุณครูได้กล่าวไว้

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง >> มอบอุปกรณ์การเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 ได้เข้ามามอบอุปกรณ์การเกษตร

ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2558  อันได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ พด. 2  จอบ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการต่อไป

ทั้งนี้รองสมชาย  วงศ์วีรธรได้มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้งานพัฒนาพื้นที่ต่อไป