ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>รับสมัครสรรหาครูผู้สอน(ชาวต่างชาติ)

หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงฯ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภายในโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์…

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคลิ๊ก>>การสรรหาและการเลือกคณะกรรมสถานศึกษาฯ

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด>>รับสมัครสรรหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดภาษาอังกฤษ>>ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ