Monthly Archives - ตุลาคม 2022

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครครูผู้สอน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศรับสมัคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลสัมภาาณ์ครูปฐมวัย

ประกาศ รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารปิยะนุสรณ์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

?ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่?
.
คณะต้อนรับ นำโดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์
.
ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565