Blog

ประกาศ แจ้งยกเลิกการเรียนการสอนชดเชย ในวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งจกเลิกการเรียนการสอนชดเชย

เรื่อง เเจ้งปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษ์และการเรียนการสอนชดเชย

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศ แจ้งปิดเรียนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการเรียนการสอนชดเชย

ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนฯ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันปกติ คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันปกติ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันฝนตก คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันฝนตก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียดคลิ๊ก>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ประกาศแจ้งการเปิด – ปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก>>ประกาศแจ้งการเปิด – ปิด สถานศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนเเละผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)