Blog

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารปิยะนุสรณ์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

🎉ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่🎉
.
คณะต้อนรับ นำโดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
ท่านรองทัศนา ยงคำชา และท่านรองกันทรากร นาคจันทร์
.
ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
.
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>    ประกาศรับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ก.ย. 65 โรงเรียน ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรกำลังว่างของโรงเรียนฯ