Blog

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนเพื่อรับใบสมัครและกำหนดการทาง e-mail คลิ๊ก

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกท่านเตรียมตัวเข้าสอบในวัน จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่ห้องประชุม อาคารเกตุราษฏร์รังสรรค์ การแต่งกายและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบมา ดังนี้

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างบัดนี้ถึง 31 ก.ค.62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นบุคลากรในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการประถมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสสรหา และเลือกบุคคล เพื่อเป็นบุคลกรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายการ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

รายการ การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Wf5woFctHsNa1mY4UPpfZOyFJZTmL9Rj?usp=sharing