สมัครนักเรียน

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>>  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม งานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และ ป.1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อ.3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น อ.3 ของโรงเรียนฯ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

???ประกาศ???
.
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
.
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 16 พ.ค. 65 หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62)
.
สมัครออนไลน์ ? https://forms.gle/9m7hsc3gSsq6s9Sz6
.
ดาวโหลดใบสมัครเพื่อยื่นด้วยตัวเอง ? https://bit.ly/3IRczbx
ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย) ชั้น 2 ห้อง ICT
.
.
.
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 7
กรณีนักเรียนย้าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 6
.