สมัครนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน และครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดคลิ๊ก  https://bit.ly/2UZCMNd
.
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดำเนินการ ตามประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) และกรณีนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีนักเรียนย้ายเข้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประัเมินความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อ.1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้เเสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง))

>>คลิกรายละเอียด<<

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนเพื่อรับใบสมัครและกำหนดการทาง e-mail คลิ๊ก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3
.
-ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มค. – ๓ กพ.
.
– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

****ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ****

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 2
.
-ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มค. – ๓ กพ.
.
– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

****ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ****