Monthly Archives - พฤษภาคม 2023

ประกาศ แจ้งปิด – เปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศปิด -เปิด การเรียนการสอน

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 1/2566

วันที่ 15 พ.ค. 2566 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีท่าน ผอ.นัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครูดูแลความเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน และในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติท่าน ผอ. ได้กล่าวต้อนรับการเปิดภาคเรียน 1/2566 กับนักเรียนอย่างอบอุ่น

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)