องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เรื่องรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 12 อัตรา
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรื่อง การเก็บค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันภาษาจีน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 3
.
-ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มค. – ๓ กพ.
.
– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – รอบ 2
.
-ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มค. – ๓ กพ.
.
– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ […]

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ได้ที่ครูประจำชั้นที่นักเรียนอยู่ปัจจุบัน

– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทบุคลากร

 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

Meet new content soon.