องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

เรื่อง แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ จากทางฝ่ายอนามัยโรงเรียน *** เรื่อง แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) *แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน* - กรณีพบผู้ป่วยยืนยันใน 1 ห้องเรียนตั้งแต่ 1 คน จะทำการปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด - กรณีพบผู้ป่วยยืนยันในห้องเรียนมากกว่า 1 ห้องเรียน [...]

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด >>เปิดการเรียนการสอนแบบon-site

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>> ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

รายละเอียดคลิ๊ก ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลครูผู้สอน

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลบุคลากรสนับสนุน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่าง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

โรงเรียนฯ จัดสรรแท็บเล็ตยืมเรียนเพื่อการศึกษาพร้อมซิมการ์ดให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทบุคลากร

 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

Meet new content soon.