กระดานข่าว

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมวันไหว้ครู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ 

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กิจกรรม

มิถุนายน 2024

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผลการเลือกตั้งเบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 483 คะแนน

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นางยุพา เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

พฤษภาคม 2024

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

บุคลากรหญิง-ชาย

 • บุคลากรหญิง
 • บุคลากรชาย
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนหญิง-ชาย

 • หญิง
 • ชาย

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • อ.บ้านค่าย
 • อ.ปลวกแดง
 • อ.นิคมพัฒนา
 • อ.เมืองระยอง
 • อ.วังจันทร์
 • other

Meet new content soon.