องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลืกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>>  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

บุคลากรหญิง-ชาย

 • บุคลากรหญิง
 • บุคลากรชาย
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนหญิง-ชาย

 • หญิง
 • ชาย

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • อ.บ้านค่าย
 • อ.ปลวกแดง
 • อ.นิคมพัฒนา
 • อ.เมืองระยอง
 • อ.วังจันทร์
 • other

กิจกรรม

กันยายน 2023

สมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และร่วมลงชื่อบันทึกสถิติโลก ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยการรวมผู้สนใจนั่งสมาธิให้เกิดความสุขภายใน และอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (บ้านช่องลม) ร่วมกับองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่าย

คณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 1 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

สิงหาคม 2023

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม กีฬาว่ายน้ำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาว่ายน้ำ

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับชั้นประถมศึกษา งานวันวิชาการ 60 ปี อัสสัมชัญระยอง วง Unfailing ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 จัดทำโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด

การตรวจประเมินการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการติดตามดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการผลิตสื่อนวัตกรรมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและน่าสนใจ และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน

กรกฎาคม 2023

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดไผ่ล้อมจนถึงหน้าโรงเรียน ฯ เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนร่วมกันทำบุญ จากนั้นเดินขบวนจากหน้าโรงเรียน ฯ ไปที่วัดหวายกรอง เพื่อถวายเทียนพรรษาพร้อมเงินทำบุญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของไทย และเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 1 คน

กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถูกประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

มิถุนายน 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มมากขึ้น

Meet new content soon.