องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>    ประกาศรับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งปิด-เปิด สถานศึกษา

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งปิดการเรียนการสอน


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

Meet new content soon.