กระดานข่าว

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

กิจกรรมเต้นแอโรบิค

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว

กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่)

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรม

กรกฎาคม 2024

กิจกรรมเต้นแอโรบิค

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 10 คน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดการแข่งขันกีฬาหวายกรองคัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการยาเสพติด
⚽️ผลการแข่งขันฟุตซอล ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังนี้
*ทีมไม่เก๋งเดี๋ยวรู้กัน
*ทีมจระเข้บินทะลุบ้าน
*ทีมอเมซอล FC
*ทีมไม่หมูนะครับ
*ทีมโล้นซิตี้
*ทีมไรเฟิลยูไนเต็ด
*ทีมตากสินไม่หมูอาบูดาบี
*ทีมปีเตอร์เดอะหมุน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ โดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีตามหลัก 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการแปรรูปใช้ใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินในการคัดแยก และสามารถขยายผลไปสู่คนในครอบครัว ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ มีปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าว : อิงครัตน์, อังศุมาลี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

บุคลากรหญิง-ชาย

 • บุคลากรหญิง
 • บุคลากรชาย
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนหญิง-ชาย

 • หญิง
 • ชาย

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • อ.บ้านค่าย
 • อ.ปลวกแดง
 • อ.นิคมพัฒนา
 • อ.เมืองระยอง
 • อ.วังจันทร์
 • other

Meet new content soon.