องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

ประกาศ แจ้งปิด – เปิดการเรียนการสอน

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศปิด -เปิด การเรียนการสอน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก >>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทบุคลากร

 • ผู้อำนวยการ
 • รองผู้อำนวยการ
 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน

บุคลากรหญิง-ชาย

 • บุคลากรหญิง
 • บุคลากรชาย
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนหญิง-ชาย

 • หญิง
 • ชาย

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • อ.บ้านค่าย
 • อ.ปลวกแดง
 • อ.นิคมพัฒนา
 • อ.เมืองระยอง
 • อ.วังจันทร์
 • other

กิจกรรม

มกราคม 2023

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างรายได้ชุมชน จังหวัดระยอง สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยอง, นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาต่างประเทศ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาวะกายจิต ทักษะชีวิต นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมโครงการวันภาษาจีน

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ความถนัดด้านภาษาจีน และส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและคุณครูจำนวน 9 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการในวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ธันวาคม 2022

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนตากสินอนุสรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนตากสินอนุสรณ์” โดยพระเดชาพระคุณ พระโบราณพิทักษ์ ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณสวนศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงานของจังหวัดระยอง

กิจกรรมโครงการวันภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก และเปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงความสามารถมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

สวดมนต์ ถวายพระพร”พระองค์ภาฯ”

สวดมนต์ ถวายพระพร”พระองค์ภาฯ”
.
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 1

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 1 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 2

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 2 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและครูได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 3/1 – อนุบาล 3/6

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ของระดับชั้นอนุบาล 3/1 – อนุบาล 3/6 ณ มอนสเตอร์ อควาเรียม พัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Meet new content soon.