องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(วัดหวายกรอง)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

คลิ๊กเลย >
เพียงกด like เพื่อติดตาม

Facebook Fan Page

กิจกรรมมากมาย

ข่าวสาร

พบกับ

เตรียม

กระดานข่าว

แจ้งการเรียนการสอนชดเชย

รายละเอียด คลิ๊ก>>20200608 - ประกาศแจ้งการเรียนการสอนชดเชย

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนฯ

ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันปกติ คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันปกติ ผังการเดินรถภายในโรงเรียนในวันฝนตก คลิ๊ก ผังการเดินรถในวันฝนตก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียดคลิ๊ก>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกบุคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ประกาศแจ้งการเปิด – ปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก>>ประกาศแจ้งการเปิด - ปิด สถานศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนเเละผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

คลิ๊ก >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศรับสมัครสรรหาเเละเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป)        

ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่าง

รายละเอียดคลิ๊ก รายละเอียดประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)

ข้อปฏิบัติในการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ติดตาม


ข้อมูลทั่วไป

0
จำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภทบุคลากร

 • ครูไทย
 • ครูต่างชาติ
 • ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 • จนท.สนับสนุน
0
จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนในแต่ละสายชั้น

 • อนุบาล 1
 • อนุบาล 2
 • อนุบาล 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ประถมศึกษาปีที่ 2
 • ประถมศึกษาปีที่ 3
 • ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประถมศึกษาปีที่ 5
 • ประถมศึกษาปีที่ 6

Meet new content soon.