จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562 คลิก!!

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน รร.

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน รร.

download ใบสมัคร คลิ๊ก

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้โรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้โรงอาหาร จำนวน 50 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก