จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภายในโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์…

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนฯ

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562 คลิก!!

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก  ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ2562

คลิก ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน รร.

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน รร.

download ใบสมัคร คลิ๊ก

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน