Monthly Archives - ธันวาคม 2021

ประกาศ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

รายละเอียดคลิ๊ก ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลครูผู้สอน

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบานานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศผลบุคลากรสนับสนุน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่าง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

โรงเรียนฯ จัดสรรแท็บเล็ตยืมเรียนเพื่อการศึกษาพร้อมซิมการ์ดให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

???ประกาศ???
.
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
.
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 16 พ.ค. 65 หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 62)
.
สมัครออนไลน์ ? https://forms.gle/9m7hsc3gSsq6s9Sz6
.
ดาวโหลดใบสมัครเพื่อยื่นด้วยตัวเอง ? https://bit.ly/3IRczbx
ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสถิตธรรมโกศล (หลวงพ่อสร้อย) ชั้น 2 ห้อง ICT
.
.
.
.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 7
กรณีนักเรียนย้าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 038014090 ต่อ 6
.

เรื่อง แจ้งปิด – เปิดการเรียนการสอนชดเชย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดคลิ๊ก>>เรื่อง แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรับสมัคร 9 ธ.ค.64 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)